سرپرستار بخش :  خانم طاهره کیانپور کارشناس پرستاری

بخش مراقبت های ویژه قلب(ccu) یک فضای 4 تختی برای مراقبت از بیماران است که هر تخت در یک واحد مجزا به همراه تجهیزات لازم جهت کنترل و درمان بیماران قرار گرفته است. متخصصین قلب بیماران را تحت درمان قرار میدهند

هدف این بخش بهبود نسبی یا کامل بیماران با توجه به امکانات و تجهیزات بیمارستان است. با توجه به شرایط ویژه بخش ملاقات در این بخش محدود و از راهرو ملاقات  (همه روزه4-2) می باشد.

آخرین بروز رسانی : 1400/06/21 15:29