fooman
behdash dast

اخبار اختصاصی

جلسه کمیته سلامت و کمیته اداری با حضور دکتر عاشوری ریاست، مهندس زودلی مدیریت و همکاران بیمارستان

جلسه کمیته سلامت و کمیته اداری با حضور دکتر عاشوری ریاست، مهندس زودلی مدیریت و همکاران بیمارستان

1401/04/15
جلسه هیئت رئیسه با واحد بهداشت محیط

جلسه هیئت رئیسه با واحد بهداشت محیط

1401/04/15
جلسه با کارشناسان فنی دانشگاه درخصوص مشکلات و کمبودهای بیمارستان

جلسه با کارشناسان فنی دانشگاه درخصوص مشکلات و کمبودهای بیمارستان

1401/04/15
برگزاری جلسه با حضور مقامات موسسه خیریه استان در بیمارستان

برگزاری جلسه با حضور مقامات موسسه خیریه استان در بیمارستان

1401/04/12
بازدید مهندس زودلی مدیریت بیمارستان از بخش های بیمارستان

بازدید مهندس زودلی مدیریت بیمارستان از بخش های بیمارستان

1401/04/09
بازدید سرکار خانم زاهد صفت مدیریت محترم خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان فومن

بازدید سرکار خانم زاهد صفت مدیریت محترم خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان فومن

1401/04/08
مراسم معارفه مدیریت محترم بیمارستان فومن

مراسم معارفه مدیریت محترم بیمارستان فومن

1401/04/07
یادبود همکار عزیزمان سرکار خانم زهرا دستگه

یادبود همکار عزیزمان سرکار خانم زهرا دستگه

1401/02/26
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ درگذشت مرحومه زهرا دستگه همکار عزیزمان

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ درگذشت مرحومه زهرا دستگه همکار عزیزمان

1401/02/26
وبینار

وبینار "اصول ثبت وگزارش نویسی"

1400/07/19
وبینار

وبینار "بیماری های منتقله از راه آب و غذا"

1400/06/30
وبینار آموزشی

وبینار آموزشی "عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار"

1400/06/23
وبینار

وبینار "زایمان فیزیولوژیک"

1400/06/21
وبینار آموزشی قارچ سیاه (مراقبت و درمان)

وبینار آموزشی قارچ سیاه (مراقبت و درمان)

1400/06/16
قابل توجه همکاران محترم پزشک  و داروساز و دندانپزشک و آزمایشگاه و کارسناسان پروانه دار شهرستانهای فومن و شفت

قابل توجه همکاران محترم پزشک و داروساز و دندانپزشک و آزمایشگاه و کارسناسان پروانه دار شهرستانهای فومن و شفت

1400/02/28
آرشیو
آرشیو