مسئول پذیرش و مدارک پزشکی : خانم فهیمه آقایی زاده

مراجعه کننده محترم در تمامی مراحل  پذیرش و ترخیص حتما کارت ملی بیمار را همراه داشته باشید

مدارک لازم جهت پذیرش

 1-دستور بستری که می تواند توسط پزشک در مانگاه یا مطب باشد(دستور بستری از مطب باید توسط پزشکی که شاغل در مرکز می باشد نوشته شود)

2-اصل دفترچه بیمه بهمراه فتوکپی صفحه اول(در صورت داشتن در غیر اینصورت پر کردن فرم مربوطه ومعرفی به بیمه ایرانیان)باید توجه داشت دفترچه بیمه بالای سر بیمار جهت کنترل نماینده بیمار باقی بماند .

3-فتوکپی شناسنامه یا کارت ملی

4- هنگام پذیرش خانمهای باردار جهت زایمان ارائه شناشنامه خود و همسر ضروری می باشد.

5- پس از تعیین وقت قبلی جهت بستری ، بیمار هنگام مراجعه ممکن است با مشکل عدم بستری مواجه گردد که این امر  به علت پذیرش بیماران اورژانس و در نتیجه نبود تخت خالی و یا نبود پزشک به علت وقایع پیش بینی نشده و یا سایر موارد  باشد لذا خواهشمند است در چنین مواردی نهایت همکاری با بیمارستان را داشته باشید.

6-در صورتی که بیمار بستری به سن قانونی نرسیده باشد و یا در شرایط روحی و جسمی نابالغ باشد،  پدر با همراه داشتن شناسنامه خود و فرزند  و در صورتی که که قیوم شخصی غیر از پدر باشد علاوه بر شناسنامه باید سند قیومیت را همراه داشته باشد.

7-بیماران سرپایی اتاق عمل در هنگام مراجعه باید ناشتا باشند.

8- در هنگام بستری حتما" داروهای مصرفی خود را در جهت اطلاع پزشک و کارکنان به همراه داشته باشید.

9- در صورت مصرف داروهایی از قبیل آسپرین، دیپیرادامول، وارفارین و پلاویکس در ارتباط با قطع آن یک هفته قبل از عمل جراحی با جراح خود مشورت نمایید.

10-پس از دریافت برگه بستری به پذیرش مراجعه، تا نوبت بستری داده شود.

11- هزینه داشتن همراه، مورد قبول سازمان بیمه گر نبوده و پرداخت هزینه آن به عهده بیمار می باشد که در صورتحساب لحاظ خواهد شد.

روال پذیرش در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن

بیماران بر حسب نوع مراجعه به مرکز به سه دسته تفسیم می شوند:

1-بیماران اورژانس

2-بیماران سرپائی

3-بیماران معرفی شده از مطب یا درمانگاه

روال مراجعه این افراد به شرح زیر است:

1-بیماران اورژانس

پس ار مراجعه به اورژانس بیمارستان بر حسب نیاز بیمار،معالجات به دو صورت سرپائی یا بستری به بخش های بیمارستان انجام می شود.

2-بیماران سرپائی

این بیماران ابتدا به بخش اسکرین(معاینه اولیه)مراجعه می کنند پس از ویزیت و گرفتن دارو ترخیص می شوند ویابرای مراقبت بیشتر به اورژانس منتقل می شوند.

3-بیماران معرفی شده از مطب یا درمانگاه

این بیماران ابتدا باید به پذیرش بیمارستان مراجعه کنند و نوبت پذیرش بگیرند سپس در روزهای تعین شده برای دریافت خدمات یا عمل جراحی وغیره به بیمارستان مراجعه کنند.

آخرین بروز رسانی : 1400/06/24 19:04