آدرس بیمارستان را میتوانید روی نقشه زیر پیدا کنید:
 
 

 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/22 02:38