آدرس بیمارستان را میتوانید روی نقشه زیر پیدا کنید:
 
 

 

آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400