فرم گزارش‌دهی خطاهای پزشکی

 

<<فرم گزارش دهی خطا>> این فرم برای کاهش خطا و سهل انگاری تهیه شده و دنبال محکوم کردن کسی نیست.
<< نوع خطا >>
لطفاً اگر پیشنهادی برای جلوگیری از بروز موارد مشابه و یا پیشگیری از وقوع خطاهای بالقوه ای که هنوز رخ نداده اند، را دارید ذکر نمایید
لطفا پیشنهاد خود را در کادر وارد نمایید.
آخرین بروز رسانی : 15 فروردین 1401