ریاست بیمارستان :
دکتر محمد قاسمی 
متخصص بیماری های قلب و عروق
 
 

مترون بیمارستان

 خانم رقیه نیاکان

کارشناس  پرستاری 

آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400