ریاست بیمارستان :
 
دکتر کیقباد عاشوری 
 
متخصص ارتوپدی
 
 

مترون بیمارستان

 خانم رقیه نیاکان

کارشناس  پرستاری 

آخرین بروز رسانی : 21 اردیبهشت 1401