سر پرستار بخش دیالیز :

 سرکار خانم نیکو داور پناه  کارشناس پرستاری

دیالیز

این بخش دارای 10 تخت با 10 دستگاه فعال می باشد. 50بیمار دیالیزی تحت پوشش این مرکز می باشد علاوه بر دیالیز بیماران،اتاق ایزوله برای بیماران آنتی ژن مثبت، فعال می باشد.  

آخرین بروز رسانی : 1400/07/05 15:24