سر پرستار بخش داخلی و جراحی :

 خانم فرشته علیپور  کارشناس پرستاری

 

مسیر دستیابی : طبقه اول

داخلی جراحی

 

جهت بستری بیماران داخلی و جراحی و زنان و مردان می باشد این بخش دارای 26 تخت و 7 اتاق می باشد که 3 اتاق جهت بستری مردان و 3 اتاق جهت بستری مردان می باشد 2 اتاق ایزوله می باشد.2 اتاق نیز یکی جهت ایزوله مردان و دیگری ایزوله زنان در نظر گرفته شده است.

 

در این بخش بیماران داخلی – جراحی - ENT- زنان - اورولوژی - نورولوژی-قلب- ارتوپدی بستری می گردند.

  

 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/30 11:04