اهدایی یک عدد ویلچر از طرف خیر بزرگوار آقای محمد باقری شفیعی
اهدایی هولتر نبض و هولتر فشار خون از طرف خانواده مرحوم کبری همتایی
اهدایی یک عدد ویلچر از طرف خیر آقای حامد دستخط به نام مرحومه ثریا الهی       
   
آخرین بروز رسانی : 1401/09/10 12:38