ساعات کار درمانگاه تخصصی بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) همه روزه بجز پنج شنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 13-8 می باشد و پزشکان متخصص چشم- ارتوپدی- گوش و حلق وبینی- داخلی ، زنان و زایمان، مغز و اعصاب، اعصاب و روان، اطفال، قلب ،کلیه و جراح  طبق برنامه و بانوبت قبلی ازبیماران ویزیت می نمایند. 

 

برنامه هفتگی درمانگاه بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

داخلی

دکتر نجفی  

 دکتر امین

دکتر ایرانفر- دکتر نجفی

دکتر امین

دکتر نجفی/دکتر ایرانفر

 

مغز و اعصاب

-

-

-

-

-

 

شنوایی سنجی

 ساعت 10

 

 

 

تغذیه ساعت 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعصاب و روان

دکتر ایرانی دوست 11تا14

دکتر ایرانی دوست11تا16

دکتر مرادخانی8تا11:30

دکتر مرادخانی8تا11:30

-

گوش، حلق و بینی

-

دکتر رحمانی

دکتر نصیر محترم

دکتر رحمانی

-

اطفال

دکترجهانگیری

دکتر میرجوادی

دکتر ابراهیمی زاده

دکتر بردبار

دکتر جهانگیری

زنان و زایمان

دکتر مدعوی/دکتر نصیری

دکترتکی زاده

دکتر صفایی

دکتر قاضیانی

دکتر تکی زاده- دکتر قاضیانی

قلب

دکتر شباهنگ/دکتر قاسمی

دکتر شباهنگ

دکتر قاسمی/دکتر شباهنگ

دکتر قاسمی

دکتر قاسمی

 جراح   دکتر رکنی دوست/ دکتر ساده  دکتر جعفری دکتر رکنی دوست/دکترساده دکتر جعفری دکتر ساده- دکتر رکنی دوست

تغذیه 

 خانم عباسی بور -  خانم عباسی پور -  -

چشم

-

-

 -

-

کلیه

دکتر عارف

-

 -

دکتر اسپیدکار   

دکتر عارف

ارتوپد

  -

دکتر سالاریه9تا11

دکتر عاشوری 

دکتر عاشوری 

 

-

 

شماره تلفن درمانگاه جهت نوبت دهی 4401-013 (جهت نوبت دهی تماس بگیرید)

 

 

برنامه هفتگی کلینیک عصر بیمارستان  بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

داخلی

-

دکتر لیلا آخوندزاده

 

دکتر معصومه آقایی

دکتر لیلا آخوندزاده

دکتر معصومه آقایی

-

مغز و اعصاب

-

دکتر پریا نصیری

-

دکتر پریا نصیری

-

اعصاب و روان

دکتر مرادخانی

دکتر ایرانی دوست

-

-

-

گوش، حلق و بینی

دکتر شالچی زاده

-

دکتر شالچی زاده

 

اطفال

دکتر ساناز هدایتی

-

-

-

دکتر ساناز هدایتی

زنان و زایمان

دکتر محمدی مدعوی 

-

دکتر علوی

-

دکتر علوی

قلب

دکتر قاسمی

 دکتر شباهنگ

دکتر قاسمی

دکتر شباهنگ

چشم

-

-

-

-

-

کلیه

-

-

-

-

-

جراح

دکتر ساده

-

-

-

-

ارتوپد

-

-

دکتر عاشوری

دکتر عاشوری

 

 

آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400