مراجعه کننده محترم در تمامی مراحل پذیرش و ترخیص حتما کارت ملی بیمار را همراه داشته باشید

مراحل ترخیص در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)فومن

 

·         دستور ترخیص از سوی پزشک معالج

·         جمع بندی پرونده توسط منشی بخش

·         تنظیم لیست دارو وتجهیزات و ارسال آن به داروخانه جهت اخذ پرینت

·         ساماندهی مدارک آزمایشگاه جهت اخذ پرینت

· کنترل سایر مدارک مرتبط با ترخیص در پرونده از جمله رادیولوژی،سونوگرافی،  اکو، تست ورزش،خلاصه پرونده،برگه صورت وضعیت بیمار در اتاق عمل و برگه شرح عمل

·         کنترل مدارک بیمه ای بیمار

·         ارسال به واحد ترخیص

·         تسویه حساب

آخرین بروز رسانی : 1400/06/30 15:59