بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان امام حسن  مجتبی (ع) فومن

  

 

·         بیمه خدمات درمانی 

 

·         بیمه تامین اجتماعی

 

·         بیمه نیروهای مسلح

 

·         بیمه کمیته امداد

 

·         بیمه آتیه سازان

 

·         بیمه دانا

 

·         بیمه صنعت نفت

 

·         بیمه ایران

آخرین بروز رسانی : 1400/07/06 11:11