سرپرستار اتاق عمل :  آقای خلخالی 

بیمارستان دارای 3 اتاق عمل فعال  و 3تخت ریکاوری با 15پزشک  جراح و 5 متخصص بیهوشی 4 کارشناس پرستاری  و1کاردان پرستاری 3  کاردان اتاق عمل  2 بهیار و 4 کاردان بیهوشی  1کمک بهیار و1 خدمات می باشد

اعمال جراحی عمومی مانند هرنی،سنگ کیسه صفرا،هموروئید،آپاندیسیت و اعمال جراحی زنان مانند سزارین،هیسترکتومی،کورتاژ...واعمال جراحی گوش و حلق و بینی مانند لوزه،سپتوپلاستی،رینوپلاستی و اعمال ارولوژی مثل سنگ کلیه ... و سایر اعمال جراحی سرپایی مانند ختنه،کوتر کردن،...در این بیمارستان انجام می گیرد

آخرین بروز رسانی : 1400/06/24 15:37