وبینار
wbinar
pezeshk
moharam

اخبار اختصاصی

وبینار

وبینار "اصول ثبت وگزارش نویسی"

1400/07/19
افتتاحیه icu بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)فومن

افتتاحیه icu بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)فومن

1400/07/17
وبینار

وبینار "بیماری های منتقله از راه آب و غذا"

1400/06/30
وبینار آموزشی

وبینار آموزشی "عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار"

1400/06/23
وبینار

وبینار "زایمان فیزیولوژیک"

1400/06/21
وبینار آموزشی قارچ سیاه (مراقبت و درمان)

وبینار آموزشی قارچ سیاه (مراقبت و درمان)

1400/06/16
قابل توجه همکاران محترم پزشک  و داروساز و دندانپزشک و آزمایشگاه و کارسناسان پروانه دار شهرستانهای فومن و شفت

قابل توجه همکاران محترم پزشک و داروساز و دندانپزشک و آزمایشگاه و کارسناسان پروانه دار شهرستانهای فومن و شفت

1400/02/28
آرشیو